Annons

En patient med känd inflammatorisk tarmsjukdom sökte vård akut och efter undersökningen bedömdes hen ha skov i sin sjukdom. Patienten fick då behandling med en hög dos kortisonkur och blev till en början bättre.

Några dagar senare återkom patienten med förvärrade besvär och lades in för utredning och vidare behandling i samråd mellan medicin- och kirurgklinik. Besvären fortsatte att förvärrades och patienten förbereddes då för undersökning som ett led i planeringen av ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna tjocktarmen. Men innan detta hann ske avled patienten av svårartad, sjuklig utvidgning av tjocktarmen.

”Dödsfallet var oväntat”

Enligt Region Jönköpings län ska de kontroller som genomfördes under dagen inte ha indikerat att patienten var instabil, varför dödsfallet var helt oväntat.

Annons

Utredning har i efterhand konstaterat att det funnits brister i bedömning och behandling av patienten, och möjligen har även språksvårigheter bidragit till att försvåra bedömningarna.

Region Jönköpings län, verksamhetsområde Medicinsk vård, har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: region Jönköping län