Annons

Patienten sökte vård på grund av en infektion i kotkropparna. I ett tidigt skede av sjukdomen där objektiva tecken talade för att sjukdomen var väl och tillräckligt behandlad, försämrades patientens tillstånd på ett oväntat sätt som var svårt för ansvariga läkare att uppfatta.

Detta kan ha lett till att ryggmärgen hann bli påverkad, med förlamning i benen som följd, innan ryggmärgen undersöktes med magnetkamera.

Trots att patienten efter undersökningen opererades snabbt är hen fortfarande förlamad i benen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Annons

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app