Annons

Anmälan gäller en patient som vårdades på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. När ordination av läkemedlet kortison skulle ändras från att ges intravenöst (direkt i blodet) till i munnen skedde ett misstag så att patienten under några dagar fick för hög dos av läkemedlet.

Region Jönköpings län uppger att den viktigaste bakomliggande orsaken till misstaget är svårigheten för användare att göra rätt i den nuvarande versionen av journalsystemet Cosmics läkemedelsmodul.

Som en konsekvens av den för höga dosen av kortison fick patienten under några dagar förhöjt blodtryck och blodsocker. Patienten ska dock inte ha drabbats av några men av detta.

Händelsen har utretts, man har vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Annons

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därmed avslutas ärendet.

Om lex Maria:

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i ..

Om lex Maria:

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Utredningen ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Källa: Region Jönköping län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app