Annons

Det var i maj tidigare i år som en patient opererades för njursten. Efter operationen drabbades patienten av sepsis, det vill säga en mycket allvarlig infektion som medför att flera av kroppens organ påverkas och fungerar sämre.

Infektionen medförde att långvarig vård på sjukhus krävdes. Brister i riktlinjer ledde till att operationstiden blev för lång, vilket kan ha bidragit till den allvarliga infektionen.

Har utretts

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnat ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas därmed.

Annons

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app