Annons

Anmälan gäller en patient som sökte vård på akutmottagningen på Länssjukhuset Ryhov efter ett fall där hon slagit i rumpan. Efter fallet kände sig patienten illamående och hade ont i huvud och nacke.

Vårdpersonal bedömde dock besvären som beskedliga och patienten skickades hem. Men när besvären fortsatte under en vecka sökte patienten akutmottagningen igen.

Den här gången påvisades en hjärnblödning och patienten blev opererad för den på neurokirurgen i Linköping.

Patienten har fortfarande besvär efter händelsen, men enligt Region Jönköpings län är de sannolikt inte orsakade av den fördröjda diagnosen och behandlingen.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Annons

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app