Annons

Anmälan gäller en patient som tidigare regelbundet gått på mammografiscreening och befunnits ha en godartad förändring i ena bröstet. Vid en mammografiscreening 2016 hade förändringen ändrat utseende och det gjordes då en manuell notering om att patienten skulle sättas upp för diskussion, då vården misstänkte cancer.

Men på grund av brister i det gamla journalsystemet så missades noteringen och ärendet kom aldrig upp för diskussion.

Upptäckte dottertumör

Vid nästkommande mammografiscreening två år senare hade förändringen i bröstet ökat i storlek och vården fann då även en dottertumör hos patienten.

Om undersökningen 2016 hade fullföljts med vidare utredning och då visat att det var bröstcancer skulle patienten fått tidigare insatt behandling med lägre risk för spridning.

Det gamla journalsystemet har nu bytts ut.

Annons

Händelsen anmäls

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria:

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app