Annons

Anmälan gäller en patient som genomgick en planerad titthålsoperation på grund av buksmärta. Under operationen uppstod en skada på patientens tunntarm till följd av en avvikande inställning på den utrustning som användes.

Skadan kunde åtgärdas i efterhand och avslutades med titthålsteknik. Patienter fick stanna kvar för kontroller och kunde lämna sjukhuset dagen efter operationen.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att an..

Om lex Maria

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen.

Källa: Region Jönköpings län

Annons

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app