Annons

Anmälan gäller en patient som avled i sviterna av diabetes och hjärtinfarkt och där annan handläggning tidigt i sjukdomsförloppet möjligen kunde ha påverkat utgången.

Patienten hade tidigare drabbats av bland annat stroke och flera hjärtinfarkter.

När patienten sökte akutmottagningen på grund av diarré och trötthet bedömdes det som magsjuka och hen fick därför vätskeersättning under observation och bedömdes kunna åka hem. Transporten dröjde dock och patientens blodsocker steg, vilket läkaren fick veta först efter att patienten lämnat akutmottagningen.

Patienten försämrades i sitt hem och återkom till akutmottagningen med högt blodsocker och lågt blodtryck. Patienten lades då in på intensivvårdsavdelningen för vård men drabbades av hjärtinfarkt och avled.

Region Jönköping län skriver i ett pressmeddelande att inläggning vid första söktillfället hade förbättrat möjligheterna att identifiera patientens försämring tidigare, men det är oklart om det hade förändrat förloppet.

Annons

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.