Annons

Enligt förslaget skulle utegymmet utrustas med redskap som används till att träna med sin egen kroppsvikt, så kallad ”body weigt” eller ”crossfit”.

Det ser inte ut att finnas pengar för ett utegym vid Vätterstranden just nu. Bilden är en genrebild.
Foto: Johan Wallesjö

Kultur och fritidsförvaltningen tycker att förslaget visserligen skulle innebära ett komplement till befintliga aktivitetsytor och en positiv utveckling för fler idrottsutövare vid stranden, men man påtalar att ytan är begränsad.

Det skulle krävas en investering på 250 000 kronor för att få till ett nytt utegym på platsen, inklusive markarbeten.

Inom spontanidrottsbudgeten finns inget utrymme för en sådan investering och det finns inte heller några avsatta medel för underhåll i denna budget.

Efter samtal med parkförvaltare på tekniska kontoret ser förvaltningen inte att detta kan prioriteras. Hinderbanan som blev klar 2016 ligger dessutom inte långt från platsen och tjänstemännen tror att fler utegym kommer att tillkomma i närheten då staden växer.

Annons

Gym