Annons

Totalt 1 910 brukarna inom hela äldreomsorgen besvarade enkäten och omkring 90 procent av dessa uppgav att de känner sig trygga och tycker att personalen ger ett bra bemötande. Det skriver Jönköpings kommun i ett pressmeddelande.

– Vi fortsätter att ge omsorg på en hög nivå trots att vi har bekymmer att hitta tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Resultatet är ett kvitto på att vi jobbar på väldigt bra, alla medarbetare bidrar till detta, säger Camilla Johansson, chef för äldreomsorgen i Jönköpings kommun, i pressmeddelandet.

697 personer svarade på enkäten om situationen på kommunens äldreboenden, vilket är en svarsfrekvens på 58 procent. Sammantaget är 85 procent i det stora hela nöjda med äldreboendet, vilket är högre än rikssnittet.

Siffrorna för kommunens hemtjänst visar också positiva siffror. I brukarenkäten svarade 1 213 personer vilket är en svarsfrekvens på 65 procent. Där upplever 98 procent att de får ett bra bemötande från personalen och 91 procent är sammantaget nöjda med hemtjänsten. Även detta resultat ligger över rikssnittet.

Annons

Många känner sig ensamma

I undersökningen framkommer också att mer än hälften av de som har hemtjänst känner sig ensamma. För äldre på boenden är siffrorna ännu högre. Statistiken är liknande i hela landet.

– Att känna sig ensam beror nog på hela livssituationen när vi blir gamla. Det är inte något som äldreomsorgen ensam kan förebygga utan det är en fråga för hela samhället, säger Johansson.

Brukarenkäten är en årlig undersökning som skickas ut av Socialstyrelsen. Syftet med rapporten är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app