Det är Jönköpings Posten som skriver om hur patienten redan 2012 blev behandlad med centralstimulerande läkemedel mot sin neuropsykiatriska diagnos. Två år senare hade patienten högt blodtryck, en möjlig biverkan av läkemedlet.

Normalt avslutas behandlingen om en patients blodtryck ökar. Men denna gång remitterades istället patienten till vårdcentral för sitt höga blodtryck - och behandlingen fortsatte. Blodtrycket steg, och patienten avled i en hjärtinfarkt tidigare i år.

Ingen kontrollerade blodtrycket

Region Jönköping har utrett händelsen, och kommit fram till att patienten fått centralstimulera läkemedel utskrivet till sig flera gånger under sitt sista levnadsår. Under den tiden har varken läkare eller annan vårdpersonal kontrollerat patientens blodtryck.

Annons

Efter utredningen har regionen planerat för att vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska kunna inträffa. IVO menar därför att regionen har gjort sina skyldigheter och avslutat ärendet.

Region Jönköping får däremot kritik på en annan punkt av IVO. Anmälningen kom in fyra månader efter händelsen - normalt sett ska en anmälan vara hos IVO senast två månader efter det inträffade.


Foto: Arkiv