Ingen person behövde föras till sjukhus och det bildades viss köbildning där olyckan ägt rum. Bilen fick bärgas från platsen.