Annons

Centerpartiet ville skapa ett majoritetsstyre i Jönköpings kommun. Men efter valet kan de fyra allianspartierna – som styrt kommunen de senaste fyra åren – inte själva bilda majoritet i kommunfullmäktige utan att få stöd från Sverigedemokraterna.

– Det är inte aktuellt att gå in i en allians i minoritet som blir beroende av SD. Vi tycker inte att det är bra sätt att styra den här kommunen på. Centerpartiet har sagt på alla nivåer att vi inte vill ingå en ledning med stöd av SD, säger Centerpartiets gruppledare Anders Samuelsson.

Därför lanserar nu Centern ett annat alternativ om hur kommunen kan styras de kommande fyra åren.

Relaterat: SD: ”Synd om väljarna”

Partiet vill skapa en politisk ledning där basen utgörs av Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

– Det är bättre att försöka bilda en politisk ledning i mittfältet. Där ser vi att C, L, MP och S skulle kunna få majoritet i princip alla politiska sakfrågor, säger Samuelsson.

Annons

Centerpartiet anser att Liberalerna är den viktigaste samarbetspartnern av allianspartierna men bjuder även in övriga allianspartier till det nya förslaget.

Då kan förslagen fällas

Mittenalternativet med C, L, S och MP skulle sammanlagt få 38 mandat, vilket är tre för få för att skapa en majoritet.

Det innebär att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet måste rösta tillsammans för att fälla den föreslagna mittenlösningens förslag. De fyra partierna har sammanlagt 43 mandat.

Men att V och SD skulle rösta med varandra är inget som ses som troligt, säger Samuelsson.

Så många mandat har partierna

Mandatfördelning, Jönköpings kommunfullmäktige

Socialdemokraterna: 23

Moderaterna:..

Så många mandat har partierna

Mandatfördelning, Jönköpings kommunfullmäktige

Socialdemokraterna: 23

Moderaterna: 14

Kristdemokraterna: 14

Sverigedemokraterna: 10

Centerpartiet: 7

Vänsterpartiet: 5

Liberalerna: 4

Miljöpartiet: 4

För majoritet krävs minst 41 av fullmäktiges 81 mandat.

En annan möjlig situation är att M, KD och SD röstar tillsammans. Trion skulle då få 38 mandat, vilket innebär ett likaläge i en omröstning.

– Då vinner vår omröstning i fullmäktige eftersom att vi (mittenförslaget) har ordförandeposten, vilken har utslagsröst, säger Samuelsson.

Samuelsson syftar på att om mittenblocket får styra kommer de att tillsätta ordförandeposterna i fullmäktige, nämnder och styrelser, vilka då kommer rösta med den styrande koalitionen.

Det innebär att C, L, S och MP inte är i behov av stöd från V för att få igenom sina förslag.

Ännu inga förhandlingar

Samuelsson säger att inga formella förhandlingar har påbörjats mellan partierna.

– Varje parti måste först bestämma om man är redo på att gå med i en sådan här överenskommelse. Vi tror det här är bäst eftersom det blir ett starkt mittenstyre, säger Samuelsson.

Relaterat: ”Varför fick vi inte veta?”

”Alliansen dör väl”

Centerpartiets utspel tog allianskollegan Liberalerna på sängen.

– Jag blev lite överraskad att det kom ett pressmeddelande med vårt namn, säger Liberalernas förstanamn David Gerson.

– Alliansen dör väl i samband med att de gör så här. Då får vi ta med oss det och diskutera internt vad vi ska göra. Nu får vi en annan spelplan på något sätt. Så får vi se vad det kan leda till.

S: Högst rimligt förslag

Socialdemokraterna, som skulle vara det största partiet i den nya mittenkoalitionen, ser positivt på ett blocköverskridande samarbete.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) hänvisar till flera andra svenska kommuner där blocköverskridande samarbete blivit en realitet efter valet. De Basso pekar bland annat på Västerås och Uppsala.

– Vi har i vårt eget parti fört diskussioner om hur vi ser på läget och vad vi tror är möjliga koalitioner för att skapa en ledning som kan bygga en gemensam politik och ta ett gemensamt ansvar. Den här lösningen som nu diskuteras är högst rimlig för den innefattar just ett blocköverskridande samarbete och det som vi har efterlyst, säger De Basso.

Ilan De Basso ser C:s utspel som rimligt. Arkivbild.
Foto: Rebecca Staf

Kommunalrådet säger att Socialdemokraterna fört samtal med samtliga allianspartier. Men De Basso vill understryka att inga förhandlingar genomförts.

– Förhandlingar är nästa steg. Där är vi inte ännu. Nu ska vi titta över möjligheterna att bilda en blocköverskridande koalition, säger De Basso.

– Alldeles oavsett så är det så att den koalitionen, hur den nu än kommer se ut, måste enas om ett politiskt program och en plattform som samtliga partier är överens. Här finns det en möjlighet att skapa ett bra program för kommunen där vi tar ett gemensamt ansvar.