I somras gick två poliser in i en lägenhet i Jönköping där en civilanställd kollega bor. Ingripandet gjordes med stöd av det lagrum som godkänner intrång om en död, medvetslös eller på annat sätt hjälplös person misstänks finnas i hemmet.

En hämndaktion
När poliserna sedan skulle gå spottade den civilanställde, som en hämndaktion, mot en av dem i trapphuset. För det får han böta 7 800 kronor i dagsböter, enligt ett strafföreläggande. Mannen ska ha begått gärningen med uppsåt.