Annons

Under denna veckan kommer polisen att satsa extra på att kontrollera hastigheten. Polisen kommer framförallt att stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätta är osäker. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Många bilister kör för fort i området där det är 30 kilometer i timmen.

NTF mäter hastigheten i tätorter varje år och de senaste mätningarna visar att det är de lägsta hastigheterna som är svårast att följa.

Annons

Endast 44 procent höll rätt hastighet på 30-sträckorna medan 72 procent höll hastigheten på 70-sträckorna.

Säkerheten påverkas

- Hastighetsgränserna är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Det finns till exempel en rimlig chans för en oskyddad trafikant att klara en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är detta en vanlig hastighetsgräns utanför skolor och i stadskärnorna där personer i stor omfattning går eller cyklar, säger Eleonor Franklin, Projektledare vid NTF Jönköpings län.

Föräldrarna kör för fort

Om man som förälder vet och kan känna sig säker på att inga bilar kör för fort, skulle möjligheterna för barn att gå och cykla till skolan öka markant.

- Tyvärr så märker vi att när vi står utanför skolor är det oftast elevernas egna föräldrar som kör för fort. Vi måste få till en större förståelse för hastighetens betydelse, ingen vill ha ett skadat barn på sitt samvete, Christer Sandberg, Trafiksektionen vid polisen i Jönköping.

Håller koll

- Alla barn som bor inom tätorten borde kunna gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade. En förutsättning är att alla vi andra gör vårt bästa för att lätta på gasen. Ibland kan man dock behöva stöd för att inte köra för fort. På landsväg kan en farthållare fungera bra, men i tätorten är t ex appen NTF Rätt Fart ett bättre stöd eftersom den hela tiden håller koll på hastighetsgränsen, säger Eleonor Franklin, Projektledare vid NTF Jönköpings län.

NTF