Annons

Enligt anmälan fick personalen upprepade gånger påpeka för Telia och Polisväsendets IT-service att datastyrningen av samtalen inte fungerade.
Stressen var extra hög då operatörerna under tiden som problemet var känt manuellt fick svara i telefoner och försöka prioritera samtalen.

Anmälan dagen därpå
Händelsen inträffade den 31 januari och redan dagen därpå skickades en anmälan in. I anmälan framgår att felet höll på i tre och en halv timme, och Polismyndigheten skriver själv att problemet kan ha medfört att vissa inte fick den hjälp som de skulle ha haft.
Det är oklart varför systemet slutade att fungera. Telia försökte åtgärda problemet genom att starta om ett programkort, något som inte hjälpte.

LKC