Annons

I media presenterades den 23 juli -19 en ny undersökning med rubriken ”Jönköping har näst sämst busstrafik.” Jönköpings innevånare har fått lämna sina synpunkter på bl a kollektiv- och biltrafik. Resultatet har ”bottenläge” jämfört med övriga i landet. Politikerna borde skämmas.

Läser att; /.../ Region Jönköpings län har ansvaret för bussarna medan Jönköpings kommun har ansvar för hållplatser och snabbfiler. Nyligen tecknade båda parterna en avsiktsförklaring för att samarbeta bättre i fråga om bussar.

Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköping, tror att detta kommer leda till en bättre kollektivtrafik. Vi har en hög ambitionsnivå. /.../

I kommunen handlägger Stadsbyggnadsnämnden, enl kommunens hemsida, följande; /.../ som har hand om utveckling och samordning /.../ Detta innefattar ansvar för byggande, planering, fastighetsbildning, trafik- och utvecklingsprojekt samt kommunens kart- och mätningsinfrastruktur. /.../

Annons

Stadsbyggnadsnämndens ordförande är centerpartisten Anders Samuelsson. Han har haft detta uppdrag allt för länge anser många och fått mycket negativ kritik under resans gång. Men Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande har negligerat detta hela tiden. Hon motiverar med att nämnden har ”hög ambitionsnivå”.

Jönköpings kommun har ett svagt styre bestående av S, C, L o MP som har mer eller mindre handlingsförlamning. Ta t ex handläggning av badhus, fotbolls-/idrottsarena, flera ogenomtänkta beslut i trafik- o utvecklingsfrågor mm.

Kommunen har behov av att få en ny regeringsduglig konstellation för att inte riskera ”halka efter” både ekonomiskt och utvecklingsmässigt.

JE Leo