Annons

Lägger vi till platser som försvinner vid byggnationen av ny hovrätt vid Munksjöbron så har det via två enskilda projekt försvunnit över 200 parkeringsplatser. I ett antal ytterligare exempel i närtid konstaterar vi att det försvinner/kommer försvinna oerhört många ytterligare parkeringsplatser i de centrala delarna av Jönköping.

Vår kommun växer och ska vi fortsatt vara ett attraktivt alternativ för etableringar av företag och en inflyttningskommun av arbetskraft måste vi även ha en infrastruktur som fungerar för de som är i behov av bil.

Det är av största vikt att vi även i framtiden erbjuder relevanta möjligheter att kunna parkera sin bil i samband med olika besök till publika verksamheter. I de centrala delarna bygger vi allt fler bostäder och därför måste det även ges bra möjligheter till boendeparkeringar.

Annons

Vi måste ha insikten att alla inte kan gå/cykla/åka kollektivt för att få vardagen att fungera. Att fortsätta ta bort dessa möjligheter är ett destruktivt beteende och är inte ett sunt förhållningssätt om vi ska fortsätta att vara en tillväxtkommun.

Kommundemokraterna

AnneMarie Grennhag

Ola Helt

ledamöter, kommunstyrelsen