Jönköpings kommun har sedan 2005 haft en årlig befolkningsökning på mellan 1 000 och 2 200 invånare. Den stora befolkningsökningen gör nu att Jönköpings kommun bedöms uppnå 150 000 invånare redan i mitten av 2020-talet, vilket är fem år tidigare än vad kommunen räknat med.

När kommunstyrelsen sammanträdde under onsdagen handlade ett av ärendena just om befolkningsprognosen för 2019-2022 med utblick mot 2030. Det är i slutänden kommunfullmäktige som beslutar om det flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) som ligger till grund för beräkningen under dessa år och fullmäktige beslutar också om en realistisk folkmängd i en utblick mot 2030.

”Måste få till skolor”

Kommunstyrelsen ansåg att kommunen skulle beräkna att man får 800-1400 personer fler under 2019-2022 och att man i planeringen mot 2030 ska anta en utveckling som innebär att kommunens folkmängd uppgår till 154 000-158 000 invånare.

Annons

Kommunalråd Andreas Sturesson (KD) hade inför beslutet påpekat att han anser att kommunens planering ska utgå från den högre siffran i spannet, just eftersom tidigare prognoser har överträffats.

– I en del kommuner i Sverige har det varit tufft och svårt då befolkningen minskar. Men det kan också vara tufft och svårt när befolkningen växer. Det handlar exempelvis om att fler barn innebär att vi måste få till skolor och förskolor. Men det gäller också att se till att det finns tillräckligt med boende för äldre och funktionsnedsatta och att trafiken klarar av befolkningsökningen, säger Andreas Sturesson.

Enklare att skala ner

Han uppger att han tror på kommunen och dess attraktivitet. Han anser också att det är viktigt att kommunen har tillräckligt med kapacitet gällande viktiga faktorer som verksamhetslokaler, trafiklösningar, bostäder och personal för att undvika växtvärk. Han menar att det är enklare att vid behov skala ner en planering än att växla upp.

– Det kan handla om långa tider från det att man identifierar ett behov tills bygget står klart. Det kan handla om fem år. Sedan tänker jag att man inte behöver göra allt som man planerar för, men att det är viktigt att man inte hamnar på efterkälken, förklarar Andreas Sturesson.

Anser du att kommunen hamnat på efterkälken nu?

– Ja, vi har ett underskott på bostäder och ett ansträngt läge när det gäller förskolorna. Det kan också vara så att man börjar bygga och att bygget försenas av att man hittar gamla miljösynder i marken. Det kan också vara någon som överklagar ett bygge och att det gör att bygget försenas. Jag menar att det är viktigt att ha med detta i planeringen, säger Andreas Sturesson.

”Är oklokt”

Det var oppositionsblocket i form av Kristdemokraterna och Moderaterna som stod bakom Andreas Sturessons synpunkter om att kommunen bör utgå från ett flyttnetto på 1 400 personer under perioden 2019-2022.

– Jag vet inte varför mitt anförande inte gick hem hos de andra politikerna. Det var ingen som sa något. Men jag anser att det är oklokt att man inte går på vår linje. Det är synd, säger Andreas Sturesson.

Läs även: