De politiska vildarna som lämnade Moderaterna efter turbulensen inom partiet innan sommaren har allt sedan dess arbetat för att föra fram enskilda frågor tillsammans. Det har handlat om byggnationer av skolor, vägbyggen och liknande. Nu har de fem beslutat sig för att bilda ett nytt kommunalt parti.

- Vi vill vara ett parti som gynnar kommuninvånarna, inget missnöjesparti, sade Carin Berggren då hon tillsammans med, AnneMari Grennhag, Bo Grennhag, Anders Jörgenson och Ola Helt, presenterade planerna på det nya partiet i Jönköpingspolitiken.

- Vi gör detta för att vi vill kunna påverka den kommunala politiken i en positiv riktning, menade Ola Helt vid pressträffen. Vi vill vara ett parti som är obundna, utan paraply, och inte behöver ta hänsyn eller påverkas av ett riksparti.

Annons

Kan samarbeta med alla partier

De nya Demokraterna menade att de i grunden är ett borgerligt parti men att de mycket väl kan tänka sig att rösta med till exempel Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna om man anser att det skulle gynna kommuninvånarna.

- Det är viktigt att understryka att vi har en väldig tydlig värdegrund som innebär en nolltolerans mot diskriminering, sade AnneMari Grennhag.

- Vi har tröttnat på inre konflikter och fighter och vill starta ett kommunalt parti för kommuninvånarnas bästa. Vi vill inte vara ett missnöjesparti, säger Carin Berggren.

Carin Berggren kommer att vara ordförande i det nya partiet som satsar på att nå 10 mandat i valet 2018.

- Hela det här gänget känner att vi har mer att ge när det gäller den lokala politiken. När det var som värst så fanns väl tanken på att kasta in handduken, men nu känns det jättebra. Vi känner att vi vill ge det här en chans och vi har inget att förlora.

Vad som händer närmast är att man ska lämna in en ansökan med 50 olika namn till valnämnden för att bilda ett nytt parti, något som kommer ske omgående.

- Detta är ju helt nytt så det återstår mycket arbete. Vi kommer att presentera ett partiprogram senare i höst, säger AnneMari Grennhag.

Lokala frågor, arbeta nära kommuninvånarna, flexibilitet och kortare beslutsvägar är något som de fem återkommer till.

Fler bostadsområden

- Det finns så många frågor som betyder mycket för den enskilde, säger Bo Grennhag vars arbete i stadsbyggnadsnämnden gör att han gärna tittar på byggfrågor och trafikfrågor. Två område som ständigt är omdebatterade i kommunen.

Anders Jörgenson fyller i:

- Vi skulle behöva sex-sju ytterligare områden att bygga bostäder på. Allt kan inte ligga i Munksjöstaden. Det behövs fler platser vilket också efterfrågas. Att bygga för många bostäder på ett mindre område tycker jag är fel. Där behövs det andra alternativ.

Ola Helt lyfter också fram de de lokala frågorna.

- Det är ju det som är det viktiga. Vi vill inte låsa oss åt vänster eller höger utan vill jobba för kommuninvånarnas bästa. Kompetens, fakta och sunt förnuft kommer man långt på.

De fem som nu bildar det nya partiet kommer att sitta kvar i de nämnder de nu sitter i, trots att de valdes in som moderater.