Annons

Två av tre vägarbeten får anmärkning när Trafikverket gör sina arbetsplatskontroller ute på vägarna. Oftast handlar det om brister i säkerheten, ett ämne som får särskilt fokus på den nya mässan På Väg.

Trafikverket gör varje år oanmälda arbetsplatskontroller på ungefär var tionde av de cirka 10 000 vägarbeten som utförs på landets större vägar, de statliga vägar som Trafikverket har tillsynsansvar för. Fram till och med oktober i år hade Trafikverket gjort 632 kontroller. Bara 209, ungefär en tredjedel, klarade sig helt utan anmärkning.

Annons

– Vi hittar brister på nästan alla vägarbeten som har längsgående skyddsanordning, det vill säga skyddsanordningar tillverkade av betong eller stål längs med vägens färdriktning. Det är bara några få som är väldigt bra gjorda, säger Ulf Danielsson på Trafikverket i ett pressmeddelande.

En konferensdel

Den nya mässan På Väg arrangeras av Elmia och SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, i samarbete med Trafikverket och är en mötesplats med trafik och säkerhet i fokus. Förutom produkter och tjänster för ett bättre och säkrare arbete innehåller mässan en konferensdel med seminarier och presentationer av effektiva lösningar.

De temporära skyddsanordningarna som används vid vägarbeten, får en egen avdelning i form av ett torg i mässhallen där olika skydd och monteringen av dem visas upp på ett realistiskt och informativt sätt.

"Ta del av ny kunskap"

– Det ger möjlighet att visa upp och demonstrera nya produkter, visa alla viktiga funktioner, så att man kan se hur det ska se ut i verkligheten. Många av utställarna kommer också att visa sina produkter och hur de fungerar i krocktest på videofilmer, säger Ulf Danielsson.

– Frågorna kring säkerheten på vägarna är mycket viktiga och angelägna. Mässan blir en mötesplats både för att visa produkter och träffa andra i branschen, ta del av ny kunskap, diskutera och utbyta erfarenheter, säger Stefan Carlsson, mässansvarig för På Väg, i pressmeddelandet.