Annons

Det var i våras som det beslutades att Region Jönköpings län skulle ge 150 000 kronor i bidrag till Pride. Pengarna tas från en särskild pott som regionstyrelsen har för oförutsedda utgifter.

– Vi har gett bidrag under ett antal år till Pride för att möjliggöra parad och aktiviteter och det brukar handla om ungefär den här summan pengar. Jag står inte bakom motionen från de politiska vildarna i regionfullmäktige, Morgan Malmborg och Per Svanehall, på något sätt. Jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt det de skriver, säger Carina Ödebrink och fortsätter:

– De vet att Regionen har ansvar för allas lika värde och ska motverka diskriminering och fördomar. Vi vet att det finns en psykisk ohälsa i de här grupperna och behöver ta ett större ansvar för att förebygga detta.

Annons

”Söker på samma sätt”

Hon tycker att man kommit långt i arbetet att förebygga allas lika värde och få bukt med fördomarna, men att det fortfarande är något som man behöver arbeta med. Hon menar att det är viktigt att man som region tar det ansvaret.

– Man önskar ju att det inte hade behövts, men det gör det. Det är viktigt att uppmärksamma jämlikhetsfrågor. Sedan är det inte så att ett bidrag till Pride är pengar som tas från summor som skulle gått till vården. Vi har en pott som vi tar ifrån och där det handlar om sådant som dyker upp varje år, oförutsedda utgifter. Och det här handlar om en av flera ansökningar om bidrag. De söker på samma sätt som alla andra och skickar med en ekonomisk redovisning, berättar Carina Ödebrink.