Annons

Det visar siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Framförallt är det priserna på bostadsrätter som ökar mer i Malmö och i Göteborg, än vad de gör i Stockholm.
I Jönköpings kommun är dock siffrorna något annorlunda. Tittar man på den senaste tolvmånadersperioden har priserna visserligen ökat med åtta procent för bostadsrätter, men trenden är nedåtgående. Den senaste tremånadersperioden pekar på att priserna gått ner fem procent.

Följer genomsnittet
När det gäller villor är snittet detsamma för Jönköpings kommun jämfört med hela riket. Sju procents ökning senaste tolv månaderna och tre procents ökning senaste tre månaderna.
Priserna på fritidshus ligger kvar på samma nivå som tidigare. Sett över hela året har det dock varit en kraftig prisökning.
- Samtidigt som våra målare runt om i landet rapporterar om försäljningsrekord och ett högt tempo på bostadsmarknaden, tycks nu det minskade utbudet börja återspegla sig i att det totalt sett görs färre bostadsaffärer.

Mindre utbud
- Säsongsmässigt går vi nu in i en period med ett ännu mindre utbud av objekt. Detta i kombination med en fortsatt stor efterfrågan gör att vi även framöver räknar med försiktigt stigande bostadspriser, säger Dan Sjöholm på Svensk Fastighetsförmedling.