Annons

Utifrån en äldre bild, ett vykort, föreställande Västra Storgatan anno dazumal, fick jag ett antal frågar på det sociala mediet som kallas Facebook (en underbar inrättning).
Bilden är från hörnet Kyrkogatan-Västra Storgatan och innehåller en del smått och gott. Central-Hotellet i bild, vem har sett det förr? Jag hade sett en bild tidigare (se bild) men inte kunnat placera den. Men nu vet jag var det låg. Men bilden föranledde en person att fråga: Har vi haft en allé utmed Västra Storgatan? Bilden ger ju ett intryck av detta.

Annons

Fanns en allé
Vi ser två av de första spårvagnarna mötas vid ett av de mötesspår som fanns. I början var nämligen inte spårvägen dubbelspårig. Bortom denna mötesplats ser vi en massiv samling med träd, som nästan möts över gatan. Intrycket av en allé är tydlig och frågan är då var den låg.
När Väster på Jönköping började bebyggas i slutet på 1800-talet och en stadsplan togs fram, var man noga med att det skulle finnas träd utmed gatorna. Inte för att värna naturen och rena luften, utan man var rädd för brandspridning och då ansågs trädrader utmed gatorna vara en bra barriär för att hindra den röde hanen.

Lundströms plats tog över
Allén, som inte är en allé, fanns i Västra Storgatans riktning västerut, mellan nuvarande Trädgårdsgatan och Klostergatan. Namnet på den första gatan kommer från Store Trädgård, en fastighet som utbredde sig över en stor del av Väster innan bebyggelsen tog fart. Det vi ser här på södra sidan av Storgatan är resterna av den, i dag är det Lundströms plats här. På andra sidan ser vi parken till Villa Strand. Det var en magnifik villa som byggdes som disponentbostad till chefen på Tändsticksfabriken. Han var mån om att bo i anslutning till fabriken, men ändå med hjälp av en stor trädgård, hålla en viss distans. Jämför med Slottsvillan i Huskvarna.

Njut så länge det vara
Tyvärr har den prunkande vegetationen, som man kan se på flygbilder över Jönköping från 30- och 40-talen, i stort sett fått stryka på foten. Detta gäller åtminstone de träd som planterades utmed gatorna för att skydda mot brandspridning. De har sågats ner och fått ge plats för parkeringsplatser.
Än så länge håller platser likt Lundströms plats i någon mån parkeringsplatserna stången, men man kan undra hur länge. Passa på och njut, om inte annat kan almsjukan slå ut dem.