Annons

Kan inte Kaxholmen ha en enda stor förskola längst upp i Kaxholmen? Frågan kommer från en boende i området som uppger att flera föräldrar kontaktat honom och lyft fram samma sak.

Han menar att det trafiksäkerhetsmässigt och miljömässigt vore vansinnigt att hundratals barn ska transporteras längst upp i samhället, en kilometer från Landsjöskolan och den nuvarande förskolan som finns där.

Långt till bussen

Den boende anser att det inte planerats för all trafik till platsen där den nya förskolan ska byggas och pekar på smala gator och inga parkeringsplatser. Vidare påpekas det att det är en och en halv kilometer till buss 101 vid Ica-affären.

”Man kan givetvis ha en liten förskola däruppe, men man kan inte flytta all förskoleverksamhet dit upp. Därför måste det finnas kvar förskola vid Landsjöskolan för dem som bor i nedre Kaxholmen”, skriver mannen i medborgarförslaget.

Annons

Föreslår ny in- och utfart

Han skriver att det finns plats för att bygga en ny förskola vid skolan vid fotbollsplanen och menar att detta vore den säkraste och bästa platsen för barnen. Önskemålet kommer även från Kaxholmen vägförening som påtalat detta för kommunen för flera år sedan.

I medborgarförslaget föreslås det att trafiken kör in vid Hunneryd och att det görs en in- och utfart på Kärrliden där för att avlasta trafik på Tunnlandsvägen på morgon och eftermiddag.

Mannen upplever att det redan nu är problem med trafik och köer vid Landsjöskolan. Folk uppges undvika köerna i dag genom att åka på gatorna Gestravägen/Sörängsvägen, där genomfart är förbjuden.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app