Annons

Rolf Hallberg säger precis som Urbergsgruppen i Gränna nej till en gruva i Norra Kärr och ja till Vätterns framtid. Detta instämmer jag i. Vättern är en dricksvattentäkt i dag för 250 000 människor, som behöver vatten varje dag. Fem kommuner i Örebro regionen planerar nu att ta sitt vatten från Vättern. Även diskussioner pågår i Stockholm om att ta vatten från Vättern till Mälardalen.

Det är nästan en miljard människor som inte får rent vatten varje dag i världen. Det måste vi ändra på. Det gäller att tänka lokalt och globalt. Eller man kan uttrycka det så här: det gäller att tänka som en cirkel, inte som en fyrkant.

Rolf Hallberg gör tummen ner för argumentet att en gruva i Norra Kärr ska ge 300 nya jobb.

Hans uppfattning är att om kineserna köper gruvan, så blir det huvudsakligen arbeten till kineser.

Annons

Visst har han rätt. Dessutom är det så att när en gruva är aktuell – vilket den kan vara om 10-15 år – så blir det robotar som gör arbetet. Och då ska man veta att kineserna ligger redan långt framme när det gäller robotutveckling.

På tal om sällsynta jordartsmetaller. Professor Hallbergs uppfattning är att de egentligen inte är sällsynta. Kloka ord från en klok man.

Vi ska komma ihåg att i framtiden kan det bli så att kol ersätter de så kallade sällsynta jordartsmetallerna. Detta har forskare vid Chalmers kommit fram till. Det ska bli spännande och följa den utvecklingen, som kan bli en käpp i hjulet för penningfixerade gruvdirektörer, som brinner för att tjäna pengar…massor med pengar.

Flytta försvarets skjutövningar till Älvdalens skjutfält anser Hallberg – precis som jag krävt i många debattinlägg. Med budskapet måste upprepas.

Kan ABF Rädda Vättern? Svaret är ja. Med folkbildningen och kulturen kan Vättern räddas. Därför föreslår jag nu att ABF engagerar Rolf och Greta för att resa runt Vättern och frälsa folk för Vätterns framtid. ABF skulle kunna hyra en båt, som de använde för resan. Det borde kunna genom föras under rubriken “Klimatsmart-klimatresa”.

Jesus gick på vatten och drack vatten. Därför avslutar nu jag detta inlägg med att kräva: Vatten till alla. Och det kan nås genom att praktisera devisen som ABF står för: “Folkbildning till alla”.

“Folkbildningen ska vara fri som en fågel, inte vingklippas” sa Göran Persson när han var statsminister. Dessa bevingade ord lever kvar. Och kan få sin innebörd i högsta grad genom en folkbildningskampanj runt Vättern om Vättern.

Hans Mannefred

Folkbildare/fristående samhällsdebattör