De första uppgifterna är knapphändiga och det är oklart hur omfattande branden är och om någon person har skadats.

- Vi hittade ingen skogsbrand och har lämnat området, säger räddningstjänstens inre befäl.