Jönköpings kommun håller just nu på med ett arbete för att trygga vattenförsörjningen till den västra delen av Jönköping och för att klara kommande utbyggnader. Detta sker genom en nybyggnad av en vattenledning på ungefär 900 meter.

Arbetet inleddes i mars vid vändplatsen på Björkhagavägen och arbetet har sedan dess successivt förflyttat sig längs Björkhagavägen, Vattenledningsvägen och senare längs Åsenvägen upp till korsningen Åsenvägen/Klockarpsleden. Hela arbetet på Mariebo beräknas bli klart under oktober och återställning av gatorna sker efter hand. Asfaltering sker i höst.

Lyckad sprängning

Under onsdagsförmiddagen utfördes sprängningar i höjd med Mångatan på grund av att det upptäckts berg som var för hårt för att gräva sig förbi.

– Det var inte helt oväntat att vi stötte på berg, men vi hade inte räknat med att det skulle vara så hårt att vi inte skulle kunna gräva oss förbi det. Därför har arbetet stått still i ungefär en vecka då vi behövde tid att förbereda sprängningen. Sprängningen var lyckad och nu är arbetet igång igen, berättar Fredrik Abrahamsson, projektledare för arbetet som görs på platsen.

Annons

Trafik påverkas

Att arbetet stått still i en vecka tros inte påverka tidplanen.

– Jag förstår att arbetet måste ha påverkat trafiken, och man bör räkna med att det kan uppstå köer i trafiken fram tills att arbetet blir klart i slutet av oktober. Trafiken kommer att bli mer eller mindre påverkad av arbetet. Nu finns det trafikljus på platsen och det är enfiligt och så kommer det vara någon vecka till. Men så småningom flyttas ledningsarbetet till sidan av vägen och då blir det inte lika stor påverkan på trafiken, förklarar Fredrik Abrahamsson.

Här pågår arbetet med vatten- och avloppsledningen.
Foto: Jönköpings kommun