Annons

I landet som helhet har saneringen av råttor ökat med 14 procent (totalt 51 074 saneringar) mellan 2015 och 2016, men i Jönköpings län var ökningen något större. Totalt genomfördes 1 001 saneringar av råttor under 2016 i länet.

Så undviker du råttor

Råttor älskar vår mat – lämna inte mat framme.

Håll rent och städat i förråd och lager. R..

Så undviker du råttor

Råttor älskar vår mat – lämna inte mat framme.

Håll rent och städat i förråd och lager. Råttor bygger gärna sina bon där annars.

Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.

Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bit från fastigheten.

Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där mängden råttor ökar.


Källa: Anticimex

Håkan Kjellberg på Anticimex kan dock inte peka ut något specifikt område i länet som är värre drabbat än något annat.

– Många gånger märks råttorna i grönområden och i vanliga byggnader, men de trivs även nära vatten. Det kan poppa upp på lite olika ställen, säger han och förklarar att råttor inte gör någon skillnad på om de är inomhus eller utomhus, i kloakerna eller ovan jord.

De gillar att vara där människorna finns – och där maten finns.

Råttgift förbjudet

Annons

Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut råttgift. I stället används exempelvis elektroniska och mekaniska fällor för att komma tillrätta med problemet.

Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat. Anticimex menar att kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver arbeta tillsammans och långsiktigt för att bekämpa råttor.

– Man måste ta ett helhetsgrepp. Det räcker inte med att exempelvis en fastighetsägare agerar när problemet kan vara runt hörnet, säger Håkan Kjellberg.

Kan hitta gångstigar

Hur vintern är kan påverka råttornas trivsel litegrann, men Håkan Kjellberg förklarar att eftersom råttor är varmblodiga djur förflyttar de sig bara till andra ställen om temperaturerna inte är gynnsamma.

Tecken på att du har råttor i hemmet kan exempelvis vara att du hittar spillning från råttorna, hör ljud när de äter eller känner lukten av dem. Ibland kan det också gå att hitta gnagskador och om råttorna hunnit bo där en längre tid kan det gå att se så kallade gångstigar där de rört sig.

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. Den vanliga råttan, brunråttan, blir 20-30 centimeter lång, om man inte räknar med svansen. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.