I valrörelsen lovade Socialdemokraterna att avskaffa den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Sedan Alliansregeringen för åtta år sedan tog beslutet att beskatta pension högre än lön har vi arbetat för att stänga denna klyftan. Därför är det glädjande att regeringen nu har tagit ett första steg mot likabeskattning vilket innebär att 51 000 pensionärer i Jönköpings län får rättvisare skatt.

Annons

Att beskatta pension högre än lön handlar inte enbart om äldres ekonomiska trygghet. Det handlar lika mycket om rättvisa. Under ett långt yrkesliv har pensionärer betalat skatt, byggt upp och vårdat dagens välfärdssamhälle och avstått en stor del av sin lön för att finansiera sina pensioner. Pension är inget bidrag – det är uppskjuten lön! Därför kommer Socialdemokraterna steg för steg avskaffa den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare.

Samtidigt är detta bara en av flera reformer som den socialdemokratiskt ledda regeringen riktar mot landets pensionärer. Utöver detta kommer regeringen mellan 2016-2018 avsätta två miljarder kronor årligen för att öka bemanningen och höja kvalitén inom äldreomsorgen. Kvalitetsbrister i omsorgen och arbetsmiljöproblem för de anställda ska systematiskt åtgärdas.

Från och med årsskiftet 2016/2017 kommer också öppenvården bli avgiftsfri för alla över 85 år. Rent generellt är det de allra äldsta som har störst behov av sjukvård och för dessa kommer denna satsningen att innebära ett viktigt tillskott i ekonomin.

Med andra ord är rättvisare skatt för 51 000 pensionärer i Jönköpings län bara en början. Nu skapar vi ett bättre Sverige för landets pensionärer. Det har de gjort sig förtjänta av!

Helene Petersson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län