Annons

Skillnaderna i familjepolitiken är tydliga. Regeringens utredare har presenterat ett förslag som tydligt visar upp deras familjefientliga politik. Bland annat föreslår man att antalet föräldradagar som kan tas ut innan barnets treårsdag minskas från 480 till 390 dagar, kvotering utökas till fem månader, de viktiga tio pappadagarna vid barnets födsel tas bort och föräldraförsäkringen minskas totalt från 480 till 460 dagar.

Nedskärningarna och attacken på valfriheten sker trots att regeringen skryter om hur bra det går i ekonomin. Ändå väljer man att skära ner på stödet till föräldrarnas tid med sina barn.

Kristdemokraterna avvisar självklart förslagen och vill istället utöka familjernas valfrihet istället för att begränsa den. Förslagen måste stoppas och regeringen bytas ut!

Annons

Vi kristdemokrater vill ha en fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonusföräldrar, en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola, minskade barngrupper, sänkt skatt med 500 kronor per månad för föräldrar höjda pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn, förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet och att alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

Andreas Carlson (KD)

Riksdagsledamot