Annons

Den rödgröna vänsterregeringen vill höja bensinskatten, slår Isabella Lövin (MP) fast i söndagens Agenda.

Detta i ett land med redan oförskämt höga drivmedelsskatter. Detta i ett land med en regering som i egna ögon driver storvulen klimatpolitik, som önskar vara hela världens miljösamvete, för att inte säga klotets livräddare.

Vad regeringen istället gör, är att straffa hårt arbetande människor på landsbygden i Jönköpings län som är helt beroende av bilen för att få vardagen och livspusslet att gå ihop.

Om hela länet ska utvecklas, om regeringen vill att det ska vara möjligt att leva i hela landet, är det givetvis fel att straffa ut landsbygdens folk, lantbrukare och andra företagare som är beroende av drivmedel till det egna fordonet för att ta sig till jobbet eller få rörelsen att gå ihop. Människor på landsbygden måste också få mat på bordet och det är redan idag tufft för lantbrukarna att få tillräckligt med pengar för att ta hand om skog och mark och fixa foder till djuren.

Annons

Men det är klart, visst är det lätt att sitta i Stockholm, där det bara är att hoppa på första bästa tunnelbanevagn, och bestämma att människor utanför tullarna som behöver bil i vardagen måste betala mer för att få livet att gå runt.

Lövin pratar om att det behövs ”både piska och morot”. Så mycket till morot för länets strävsamma arbetare och företagare kan vi dock inte se i ytterligare höjd bensinskatt.

Det regionala utvecklingsarbetet handlar bland annat om goda villkor för att leva, verka och vara i hela Jönköpings län. Höjd bensinskatt gör det svårare för alla som inte har möjlighet att dagligen ta tåget, bussen – eller tunnelbanan.

Dan Sylvebo (M)

Regionråd i opposition

Gun Lusth (M)

Ledamot i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Eva Nilsson (M)

2:a vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Carl-Johan Lundberg (M)

Ledamot i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö