Tvisten gäller hyran för vårdcentralen Hälsan i centrala Jönköping.
Region Jönköpings län menade att man betalat totalt 900 000 kronor för mycket i ränta för en ombyggnation som gjordes.
Men tingsrätten väljer att gå på fastighetsbolaget Hemsös linje och därmed förlorade Region Jönköpings län tvisten och tvingas i stället att betala rättegångskostnaderna som uppgår till över 350 000 kronor.