Annons

Rapporten, som redovisas varje kvartal, visar att regionernas gemensamma arbete för att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvård ger resultat. Kostnadsökningen är den lägsta sedan mätningen började år 2011.

Region Jönköpings län tillhör de tio regioner i landet där kostnaden för inhyrd personal, främst sjuksköterskor och läkare, har bromsats upp.

– Att kostnaden för inhyrd personal minskade under 2018 är ett viktigt trendbrott. I Region Jönköpings län har vi i likhet med övriga landet under flera år arbetat med att minska beroendet av inhyrd personal. Det gör vi genom att bland annat arbeta strategiskt med kompetensrekrytering och att utöka antalet AT-läkartjänster. Att vi i januari 2019 startade studieort Jönköping för läkarutbildningen vid Linköpings universitet tror vi också är en viktig långsiktig satsning, säger Rachel De Basso, (S), ordförande i nämnden folkhälsa och sjukvård, i en kommentar.

Annons

Av den totala personalkostnaden har hyrpersonalen minskat från drygt fyra procent till knappt fyra procent under 2018 jämfört med 2017.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app