Annons

Idag redovisade polisen preliminära siffror för hur många brott som redovisas till åklagare. Det är en dyster läsning, i hela landet redovisade Polismyndigheten tio procent färre ärenden till åklagare under år 2016 jämfört med år 2015.

− Självklart är vi inte nöjda med detta. Men vi har haft ett kämpigt år på grund av vår omorganisation och allt mer våldsam organiserad brottslighet som slukar stora utredningsresurser. De nya arbetsuppgifterna med gränskontroller och ordningshållning vid alla asylboenden har också påverkat, säger Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning i ett pressmeddelande.

Siffrorna skiljer sig väsentligt åt mellan regionerna. Region Mitt redovisar siffror på minus 23 procent medan Region Öst. där Jönköpings polisområde ingår redovisar plussiffror. Här har man faktiskt redovisat tre procent fler ärenden till åklagare under 2016.

Bra på bedrägerier

Annons

Den stora skillnaden mellan Region Öst och andra regioner är att här har man lyckats redovisa 69 procent fler bedrägerifall än tidigare år. I de flesta andra regionerna har bedrägerierna genererat minussiffror. Även när det gäller narkotikabrott och trafikbrott når polisen här plussiffror.

Dock finns det flera områden där region Öst inte lyckats så bra. Polisen redovisar minussiffror när det gäller våldsbrott, övriga brott mot person, skadegörelsebrott och tillgreppsbrott.

Sämst siffror har man på övriga brott mot person. Där redovisas en minskning på hela 27 procent. I övriga brott mot person ingår till exempel. olaga hot, ofredande, fickstölder med mera. Vad gäller våldsbrotten så är minskningen mindre, där hamnar man på minus 3 procent. Ett annat område där man lyckats mindre bra är skadegörelse. Där har antalet anmälda brott till åklagare minskat med 21 procent.

Vill anställa fler

Polisen skriver i ett pressmeddelande att man nu arbetar med flera åtgärder för att vända resultatutvecklingen. Främst att öka antalet anställda (både poliser och civila), utveckla teknik och IT-system i utredningsverksamheten samt ett stort åtgärdspaket för att effektivisera och utveckla arbetsprocesserna.

− Vi har gjort många förändringar inom polisen de senaste två åren, men nu är omorganisationen i princip genomförd. Vi har under året också ökat antalet civilanställda med 952 personer. Det skapar förutsättningar för att få resultatet att vända upp igen under år 2017, säger Mats Löfving.

Polisens siffror - läs här