Annons

Oktober är den månad med överlägset flest försäkringsärenden gällande råttsaneringar, men det finns sätt att minska risken för ovälkommet besök.

Sedan 2011 har antalet råttsaneringar femdubblats och 2019 förväntas bli ett rekordår, enligt statistik från Trygg-Hansa och saneringsföretaget Nomor. I år har Nomor redan genomfört drygt 31 000 saneringar, vilket tyder på att rekordnoteringen från 2018 om drygt 36 000 saneringar kommer att slås med råge.

När höstkylan nu kommer söker sig råttorna inomhus och de senaste två åren har antalet saneringar i oktober ökat med 45 procent jämfört med en genomsnittlig månad.

Stort problem

- Råttorna är numera ett stort problem under hela året, men antalet saneringsärenden fullkomligt exploderar under hösten med en tydlig topp i oktober. När kylan kommer söker sig råttorna inomhus på jakt efter värme och mat, se därför till att täta springor och hål i huset redan nu för att minska risken för angrepp. Täta även avlopp och sätt galler på avloppsbrunnar, en råtta kan ta sig igenom ett hål stort som en femkrona, säger försäkringsexpert Håkan Franzén.

Annons

Genom att undanröja sådant som ger råttor föda och skydd kan man göra miljön ogästvänlig för dem och minska risken att de bygger bon i anslutning till, eller i, huset. Fallfrukt, matsvinn och annat skräp i trädgården eller på gården lockar lätt till sig råttor, likaså dåligt tillslutna sopkärl. Undvik också att ha mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare och se till att även sopkärl inomhus sluter tätt.

- Vanliga tecken på att du fått in råttor i hemmet är fotspår och gnidmärken samt gnagmärken vid dörrar och portar. Det är också vanligt att man hittar råttspillning. På natten när det är tyst i omgivningen kan man dessutom ofta höra råttorna i väggar och under golv, säger Håkan Franzén.

Gift kan döda husdjur

Det är inte bara råttorna som söker sig inomhus när kylan kommer, även mössen letar sig in i hus och lägenheter över hela Sverige. Många ger sig på att själva motverka musinvasionen med nervgifter som finns att köpa på vanliga byggvaruhus. Men man bör tänka till innan man försöker sanera på egen hand - ett husdjur som får i sig gift kan i värsta fall dö.

- Många av preparaten som finns att hitta i byggvaruhusen är snabbverkande nervgift som saknar motgift. Detta innebär att husdjur som lätt får i sig giftet inte hinner få vård innan det uppstår potentiellt livshotande skador, säger Håkan Franzén.

Så här undviker du råttor

• Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.

• Håll rent och se till..

Så här undviker du råttor

• Plocka bort fallfrukt från trädgården eller innegården.

• Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna med lock.

• Undvik att förvara mat för husdjur utomhus. En del husdjursföda innehåller vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.

• Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.

• Skär ner buskage och växtlighet direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.

• Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.

• Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar risken för att gnagare tar sig in.

• Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. En råtta kan ta sig igenom ett hål som är stort som en femkrona.

• Säkerställ att rör för avlopp och ventilation som går in i fastigheten är tätade.

• Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med fastmonterade galler.

Genomförda råttsaneringar:

2011: 6 917

2012: 8 363

2013: 11 756

2014: 15 231

2015: 20 051

2016: ..

Genomförda råttsaneringar:

2011: 6 917

2012: 8 363

2013: 11 756

2014: 15 231

2015: 20 051

2016: 26 206

2017: 31 118

2018: 36 497

2019: 31 640 (t.o.m. 17 september)