Annons

På onsdagskvällen meddelade styrelsen för Ridskolan på Ramsjöholm att verksamheten kommer att läggas ner.

– Det är med stor sorg som vi i Svarttorps Ridsällskaps styrelse tvingas meddela att den ridskola som föreningen drivit de senaste 20 åren tyvärr kommer att läggas ned. Efter att ha fått ett erbjudande om att köpa anläggningen har vi vänt och vridit på alla möjliga lösningar för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i Ramsjöholm. Tyvärr har inte föreningen de ekonomiska muskler som krävs för dels ett köp och dels för att driva en sådan här anläggning i egen regi. Som en sista utväg har vi vänt oss till kommunen men tyvärr har de inte kunnat presentera en lösning som varit oss till hjälp, skriver styrelsen på sin Facebooksida.

Annons

Sista lektionen i juni

Ridskolan hamnade i den knepiga sitsen då anläggningen fick nya ägare. Ridskolan har fått erbjudande att köpa anläggningen och driva den själva, men trots att man försökt få ihop en ekonomi så har man alltså inte lyckats.

Ridskolan meddelar att pågående termin kommer att fortgå och ridskolan lägger ned sin verksamhet efter vårterminens sista lektion den 15 juni 2017. Man påpekar även att det enbart är ridskoleverksamheten som läggs ner. Tävlingsverksamheten kommer att leva vidare.

Läs mer här:

Ridskolan stängs hästarna säljs

Lösning för ridskolan i sikte