Jnytt har tidigare skrivit om planerna på en utbyggnad av Torpaskolan. Men byggstarten har blivit framskjuten.

Den första etappen – där vinden på idrottshallen ska göras om till lärararbetsplatser och personalrum – skulle dragit i gång under sportlovet. Den andra etappen, som planerats till början av april, innefattar en tillbyggnad av den befintliga skolan med sju plan och en helt ny matsal.

Men när ärendet kom upp till stadsbyggnadsnämnden i februari valde nämnde att återremittera ärendet.

– Det här handlar om en tillbyggnad av Torpaskolan. Syftet är att ytterligare 70 elever ska få plats. Här är det viktigt att tillbyggnaden sker varsamt eftersom det handlar om en märkesbyggnad. Vi i nämnden kände att vi inte var helt nöjda med gestaltningen och att vi behöver prata med arkitekten först och därför återremitterade vi ärendet, sade Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, till Jnytt då.

Annons

Hade flera synpunkter

Inför att ärendet på torsdagen åter ska tas upp i nämnden lutade Moderaterna åt att rösta nej. Partiet hade flera synpunkter på ritningarna. M ställde sig bland annat frågande till materialval på taket och att fönsterplaceringen på tillbyggnaden inte låg i linje med fönstren på den befintliga byggnaden.

Partiet ska därefter, enligt egen utsago, ha utsatts för påtryckningar för att i stället godkänna planerna.

– Vi fick berättat för oss att det inte går att ändra något i planerna för då faller anbuden. Det har sagts till oss att ett nej skulle innebära en försening på tio månader, säger Bengt Regné, andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Men här kommer vändningen.

Moderaterna kommer nu att rösta ja, förutsatt att ingen ny information tillkommer under torsdagens sammanträde.

Grunden till beslutet är att Regné själv tidigare i veckan hade ett möte med arkitekten från Tengbomgruppen och tekniska kontoret. Där framkom nya ritningar som tidigare inte visats.

De nya planerna innebär bland annat ett nytt takmaterial över matsalen och fönster som ligger i linje med fönstren på den befintliga byggnaden.

Riktar skarp kritik

M – som säger sig vara måna om att tillbyggnaden ska genomföras – riktar nu i stället stark kritik mot nämndens ordförande Anders Samuelsson (C).

– Hade vi fått information om detta redan i september hade nämnde kunnat komma med synpunkter redan då, vilket hade gjort att vi hade kunnat ta ett beslut så fort som möjligt därefter, säger Regné.

Partikollegan Johnny Lilja, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, är också kritisk och säger att ärendet har handlagts felaktigt.

– Det är ordföranden som har ansvar för handlingarna, säger Lilja.

Anders Samuelsson är av en annan åsikt.

– Det är den som söker lov som lämnar in sina handlingar. Vi är myndigheten. Formellt är det i det här fallet tekniska kontoret som söker lov. Det är sökanden som är ansvarig för att söka lov, säger Samuelsson.

– Om du söker bygglov för ditt hus och inte skickar in rätt handlingar så är det inte jag som ordförande som har till uppgift att sköta dina handlingar.

Ska fatta beslut

Samtidigt säger Samuelsson att de största synpunkterna gällande Torpaskolans utbyggnad har varit gestaltningen av utbyggnaden och inte kring handlingarna och uppdaterade ritningar.

Det var bland annat dessa synpunkter som låg till grund för att ärendet återremitterades vid det förra sammanträdet.

Under torsdagens möte kommer arkitektfirman och tekniska kontoret medverka vid en dragning kring ärendet för att politikerna därefter ska kunna fatta ett beslut i frågan.

Kritik efter publicering

Efter publiceringen kontaktas Jnytts reporter av Hanns Boris (KD), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Han riktar ny kritik mot Samuelsson efter C-politikerns svar på den kritik som riktades mot honom från M-håll under onsdagen.

– Det är någonstans inom stadsbyggnadsförvaltningen där kommunikationen med nämnden inte fungerar. Det är Anders Samuelssons ansvar att hålla sig informerad. Det ligger ytterst på ordföranden i nämnden. Han kan inte lägga det ansvaret på tekniska kontoret, säger Boris som hänvisar till att tekniska kontoret lämnade in handlingarna redan den 16 augusti 2018.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app