Relaterat: Politiker: ”Det är olyckligt”

Då fastighetsbolaget Tolust är osäkra på kommunens syn på planerna på en flytande park i Munksjöstaden och planerna på nya bostäder som ska byggas i samma veva, så har de nu skickat in en skrivelse där de dels vill ligga på kommunen med att komma med ett besked om hur de tänker och dels vill reda ut saker så att det inte blir några missförstånd.

– Från vår sida jobbar vi på som planerat, men det är stiltje från kommunens sida. Vi vill veta att planerna kan bli av och att det inte finns någon risk för försening, säger Tommy Fritz från Tolust, en av personerna som står bakom skrivelsen.

”Måste komma vidare”

Förutom den flytande parken i Munksjöstaden så handlar det om sex kvarter som ska byggas.

Annons

– Vi måste veta om detta behöver ritas om, för i så fall är det en process. Vi har ett avtal med kommunen och ärendet har gått till mark- och miljödomstolen. Men nu måste vi komma vidare, säger Tommy Fritz, som fått svar från kommunen att de ska återkomma med ett datum för ett möte.

Det har tidigare varit planen att det ska byggas minst ett bostadskvarter under 2018. Men i takt med att tiden går så blir det allt tajtare att hålla tidsplanen, förklarar Tommy Fritz. Det kan innebära en påtaglig försening av cirka 450 lägenheter.

Kan fördröjas till 2019

– Vi har tidigare sagt att arbetet med den flytande parken skulle påbörjas under 2018, men nu är risken att detta fördröjs till 2019, säger Tommy Fritz.

”Vi har vid årsskiftet cirka 340 bostäder med hyresrätter och bostadsrätter där inflyttning har skett. Därutöver har vi bank, gym, restaurang VY, VY konferens, VY bar, apotek, vårdcentral och livsmedelsaffär. Till våren är det inflyttning i ytterligare drygt 140 hyresrätter och en kommunal förskola. Vi vill därmed understryka att vi brinner för att bygga en bra stadsdel och en bra stad, därav vårt starka lokala engagemang”, skriver Tolust i brevet som skickats till Jönköpings sex kommunalråd.

I en skrivelse till kommunen förtydligar Tolust detta:

* Slutlig gestaltning är inte gen..

I en skrivelse till kommunen förtydligar Tolust detta:

* Slutlig gestaltning är inte genomförd. Det ska göras av Tolust och kommunen tillsammans enligt samverkansavtal, samrådshandlingen och i linje med beslutet i mark- och miljödomstolen.

* När det gäller den flytande parkens förankring i botten av Munksjön säger Tolust att det inte finns någon bottenförankring. Förankring sker mot fastmark.

* Konstgräs har nämns av förvaltningsskäl, men frågan ska arbetas fram i arbetet med den slutliga gestaltningen. Men konstgräs är inget krav från Tolusts sida.

* När det gäller oron för att frigolit kan spridas från den flytande parken till Munksjön så säger Tolust att cellplasten är helt inkapslad och inte kan spridas och att det finns dokumentation på detta.

* Tolust har efterfrågat en gemensam genomgång av kommunens eventuella beräkningae av kostnader av projektet. Tolust har dock tolkat det som att det inte finns framtaget några ekonomiska underlag från kommunen.

* Grönytefaktorn menar Tolust uppfylls enligt avtal. De har många varierande vistelseytor med olika karaktär, förklarar de och pekar på parkyta på land, kajpromenad med olika zoner, Hälsans stig, torgytor, bryggor, innergårdar med mera.

Läs mer: Kommunalråd: "Det är olyckligt"

Tolust vill ha svar från kommunen nu om de ska hålla tidsplanen för bygget av den flytande parken och sex nya bostadskvarter
Foto: Tyrens Arkitekter