Det finns just nu ett nedläggningshot över Grennaskolan. Skolan går med ett ekonomiskt underskott och eleverna sviker. Flera åtgärder har gjorts för att få Grennaskolan på fötter, men utan resultat.

— Skolan har gått med förlust i många år och vi var tvungna att ge verksamheten chansen att komma på fötter, men vi kan inte fortsätta med ett så dåligt elevunderlag som genererar den här typen av förluster, säger Bengt Regné (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till JP.se.

Krävs fler elever

Skolan gick förra året med 4.1 miljoner kronor i förlust och prognosen för 2017 pekar på ett minus på 4.8 miljoner. För att skolan ska nå en balans så behövs 150 gymnasieelever. Idag går det 109 elever på skolan. 60 av dem slutar skolan till sommaren och inför hösten har endast två ansökningar till gymnasieskolan kommit in.

JU vill utöka

Annons

Samtidigt så har Jönköpings University studenter på skolan, idag har man 85 elever som går en förberedande termin eller ett år och lär sig engelska.

- Det handlar om utlandsstudenter som klarar kraven för att ta sig in på programmen men som inte har tillräckligt bra engelskkunskaper, säger Christian Lind ekonomidirektör på JU till Jönköping. Det är dock inte bara engelska de lär sig, de får även kunskaper i studieteknik och om svenska samhället.

Från och med vårterminen 2016 har Jönköping University hyrt undervisningslokaler och rum för internatboende av Grennaskolan för högskolans förutbildningscenter och tanken är att antalet högskolestudenter i Gränna ska öka.

- Som vi ser det så är detta ett unikt och långsiktigt projekt för oss. Vår ambition är att skriva ett avtal med skolan och utvidga vår verksamhet, säger Christian Lind.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens vill att politikerna i kommunfullmäktige ska ta ställning till vad som ska hända med Grennaskolan i framtiden.