80 personer i Jönköping ansökte om skuldsanering under årets sex första månader. I hela länet fick Kronofogden in hela 210 ansökningar. Det är en ökning med 20 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
På kommunnivå uppgår ökningen till 38 procent. Under första halvåret 2012 ansökte endast 50 personer om skuldsanering, medan 80 personer ansökte under motsvarande period i år.

"Se över din ekonomi"
- Stress och skam är vanliga känslor hos den som har stora skulder. Fordringsägarna får också i många fall nöja sig med att bara en del av skulden blir betald och förlorar därför intäkter, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare på inkassobolaget Visma Collectors AB som sammanställt undersökningen.
- Undvik att skuldsätta dig genom att se över dina levnadskostnader och lämna utrymme för förändringar i ekonomin, säger Blomqvist.
I Gislaved ökade ansökningarna med 130 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Där har dubbelt så många ansökt om skuldsanering i år jämfört med under 2012.

Tips till dig som är skuldsatt

- Upprätta och följ en detaljerad budget- Kontakta fordringsägarna för en avbetalningsplan- Un..

Tips till dig som är skuldsatt

- Upprätta och följ en detaljerad budget- Kontakta fordringsägarna för en avbetalningsplan- Undvik fler faktura- och kreditköp- Börja månadsspara- Se över vilka dina levnadskostnader du kan minska