Annons

Den andra etappen av bygget vid Hovslätts ängar kommer att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse, en förskola och nya park- och naturområden. Det blir också nya allmänna gator som ska binda ihop området med övriga Hovslätt.

– Det här är en viktig plan för Hovslätt då detta kommer att bli nya bostäder i olika skepnader. I den första etappen var det över 100 bostäder och nu blir det cirka 120 bostäder till. Det är ett fint område vid kanten till ett naturområde och nämnden var positiva till detta, säger Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Blir lamellkaraktär

Om det blir hyresrätter eller bostadsrätter är oklart då detta inte är något som avgörs i detaljplanen, som nu kommer att gå ut på samråd. Enligt planen är det tänkt att bli friliggande bostadshus, kedjehus, radhus och olika typer av flerbostadshus.

Annons

De 119 nya bostäderna som skapas ska fördelas på 51 kedjehus på två-tre våningar (inklusive sutteräng), tre flerbostadshus i lamellkaraktär med totalt 30 lägenheter och två flerbostadshus på sju våningar där det ska rymmas 48 lägenheter.

Tre mindre flerbostadshus i lamellkaraktär ska placeras i den östra delen av området, norr om den nya gatan och som gränsar till en planerad förskola i nordväst. Varje lamellhus är tänkt att få suterrängvåning och ska rymma tio lägenheter var. Markparkeringar ska finnas i väster respektive öster på respektive fastighet.

Ska inte upplevas otryggt

Strax öster om de tre mindre flerbostadshusen planeras två större flerbostadshus, utformade som punkthus på sju våningar. De två översta våningarna ska vara indragna för att anpassas till omgivningen. Parkeringarna till dessa bostäder blir i ett öppet halvplan under jord och över mark och kommer att nås via en garageinfart i flerbostadsområdets södra del.

Syftet är att det ska bli fönster på fasaden intill det öppna garageplanet och att entréerna blir på södra sidan, för att det inte ska upplevas som otryggt. Parkeringarna i markplan blir sedan i områdets norra del.

Kedjehusen kommer att bli i fyra olika varianter och till dessa blir det också garage.

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app