Annons

Just nu pågår planeringen för en omfattande på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

– Det är nödvändigt för att kunna möta framtidens behov. Lokalerna vi har nu är fullt utnyttjade, och vi måste göra något för att möta det. Genom den här översiktsplanen skapar vi ett sjukhus för framtiden i syfte att ge våra länsinvånare en personcentrerad sjukvård av högsta kvalitet, säger Malin Wengholm (M), ordförande i regionstyrelsen.

Akuten i större lokaler

Det fokuseras främst på länssjukhusets huvudbyggnad som står inför en stor ombyggnation för att skapa mer ytor men även samlokaliseringar av många verksamheter.

Förslaget är uppdelat i en lokalförsörjningsplan som ser på behovet tio år framåt och en fastighetsutvecklingsplan med perspektiv 30 år framåt.

Annons

Som exempel planeras akutmottagning i större lokaler, ett gemensamt hjärt-kärlcentrum, en samlad dagkirurgisk verksamhet, ny barnakutmottagning och intensivvårdsavdelning som får fler enkelrum och fortsätter den framgångsrika satsningen att erbjuda patienterna utevistelse.

Den nya huskroppen på cirka 34 000 kvadratmeter kommer bland annat att innehålla en ny akutvårdsavdelning med fler vårdplatser. Dessutom planeras två medicinvårdsavdelningar med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. Det översta våningsplanet får utbildningslokaler, bland annat för den läkarutbildning som regionen ska bedriva från 2019.

”Inte mycket alternativ”

– Det har hänt mycket sedan 1988. Utvecklingen inom sjukvården sker i snabb takt som följd av den medicinska forskningens framsteg, den tekniska utvecklingen, krav på ökad tillgänglighet och behov av effektivisering samt kontinuerlig verksamhetsutveckling med mera. Detta påverkar planeringen av sjukhusbyggnader. Genom den här översiktsplanen skapar vi ett sjukhus för framtiden i syfte att ge våra länsinvånare en personcentrerad vård av högsta kvalitet, säger Malin Wengholm.

Arbetet med översiktsplanen har pågått sedan 2012 och förslaget behandlas nu bland politikerna. Regionfullmäktige kommer att behandla förslaget vid sitt sammanträde 14 juni.

Ombyggnationen väntas ta mellan tio och 15 år, och den väntas kosta en miljard kronor.

– Det är en hög kostnad, men som jag ser det finns det inte mycket alternativ. Vi behöver göra detta för att kunna fortsätta bedriva sjukvård av bra kvalitet, säger Malin Wengholm.

Du har väl inte missat att ladda ner Jnytts nya app?