I dag är Grännas badlagun en omtyckt plats att bada i för den som vill ha lite varmare vatten på sommaren. Många barnfamiljer och andra besökare lockas dit varje sommar, men nu har badlagunen förvandlats till ett fågelbad.

En orsak till detta uppges vara att det är för grunt, med ojämn botten och fullt med stenar som sticker upp. Det är lite vatten och dålig cirkulation på vattnet. Det har lett till att vattnet blivit stillastående och förorenat av fåglar som har sett platsen som en perfekt rastplats.

Jämna ut botten

Eftersom det har varit lågt vattenstånd i Vättern i år har ”cirkulationspumpen” som sitter högt hamnat vid vattenytan i Vättern och mest står och pumpar luft och ger ifrån sig oljud. Detta har bidragit till att vattenkvaliteten har försämrats väsentligt.

En Grännabo vill nu att kommunen gör badlagunen mindre attraktiv för fåglar och mer attraktiv för människor genom att jämna ut botten, ta bort alla stenar och grund och fyller på med ren sand. Det finns ett behov av att höja vattennivån och öka cirkulationen på vattnet.

Annons

Blir friskare vatten

Genom att göra lagunen djupare tros även vuxna kunna bada där. Grännabon tycker också att det bör framgå tydligt att det inte är tillåtet att rasta hundar i lagunens område. Detta tros bidra till att badet får friskare och hälsosammare vatten till sommaren.

Grännabon föreslår att kommunen tar tag i problemet redan nu i höst då vattennivåerna är låga.

I dag har badlagunen i Gränna blivit ett fågelbad och det är dessutom för grunt för vuxna att bada där.
Foto: Arkiv