Annons

Under torsdagen presenterades 2015 års resultat av forskningen. Tillsammans med forskaren Stig Elofsson och Jönköpings kommun har forskaren Ulf Blomdahl analyserat elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiets livsstil och preferenser sedan 1994.
Ung livsstil genomförs var tredje år och har sedan år 2000 även genomförts i särskolan.

Vill utveckla
Studien genomförs på uppdrag av Jönköpings kommuns samverkansgrupp för barn och ungdom (SBU).
- Vi kan bland annat utläsa att ungas läsvanor inte är så bra som önskat, därför behöver vi ta ett nytt grepp och hitta en lösning, säger Peter Jutterström (M), ordförande i kultur- och fritidsförvaltningen.
Han använder Bankeryds bibliotek som ett bra exempel.
- Meröppet, där man kan låna böcker utan att personalen befinner sig på biblioteket har blivit ett vinnande koncept. Det vill vi utveckla, säger Jutterström.
Han nämner även att det finns ytterligare utmaningar att ta sig an i början av nästa år.
- Vi har svårt att nå ut med kulturlivet till tjejer med invandrarbakgrund. Detta är något som kommunen tillsammans med skolan måste ta ett gemensamt ansvar för, säger Peter Jutterström.

Fritid - livets mening
Runt 3 000 unga har svarat på frågor om sin livsstil. Det handlar om läsvanor, drogvanor och vad som är bäst och sämst med Jönköping.
- På frågan om vad som ger mest mening åt livet svarar flest fritiden, det gäller alla åldersgrupper, säger Ulf Blomdahl.
Jönköpings kommun är även den enda i landet där andelen i idrottsföreningar i Sverige ökat mellan åren 2012 till 2015.

Foto: Caroline Eriksson
Foto: Caroline Eriksson