Annons

Fakta

Kort om september 2018, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för se..

Fakta

Kort om september 2018, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2017)

5,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3).* Sammanlagt 10 011 personer

(10 810) varav 2 085 inom etablering (2 708).

7,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 1 650 personer (1 839) varav 351 inom etablering (510).

4 765 personer var öppet arbetslösa (5 607).

5 246 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 203).

742 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (715).

1 163 personer fick arbete (1 234) varav 56 inom etablering (86).

65 personer varslades om uppsägning (64).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Trenden med sjunkande arbetslöshet håller alltså i sig i Jönköpings län. I september 2018 var 10 011 personer inskrivna arbetslösa i länet, en minskning med nästan 800 personer jämfört med september 2017.

Annons

– Arbetslösheten minskar på bred front i länet. Antalet inskrivna arbetslösa minskar för både kvinnor och män och för inrikes och utrikes födda. Antalet inskrivna arbetslösa minskar även bland unga och för personer som varit utan arbete i mer än tolv månader, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Så många varslades

I statistiken för september månad framgår det att 5,7 procent, vilket betyder 10 011 personer, var inskriva som arbetslösa. Det kan jämföras med 6,3 procent för motsvarande månad i fjol. 2 085 personer var inom etablering.

Av personer inom åldern 18-24 år var 7,4 procent inskrivna som arbetslösa. 351 var inom etablering.

Vidare framgår det att 4 765 personer var öppet arbetslösa, att 5 246 personer deltog i program med aktivitetsstöd, att 742 personer anmälde sig som öppet arbetslösa, att 1 163 personer fick arbete, varav 56 inom etablering, och slutligen att 65 personer varslades om uppsägning. Det är en ökning men bara med en person.