40 förare fick blåsa i polisens instrument för att kontrollera nykterhet och alla visade sig vara nyktra. Polisen genomförde även så kallade flygande inspektioner för att kontrollera fordonens skick. Två fordonsförare blev tillsagda om fel som behövde åtgärdas.