Annons

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ligger på 33 procent, vilket är samma nivå jämfört med föregående års undersökning. Företag med över fem miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda finns omfattas av undersökningen.

Undersökningen visar också att andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 15 procent, vilket också är på samma nivå jämfört med föregående år. Nio procent av styrelserna har en kvinna som ordförande.

Ökning sedan 2013

Enligt ett pressmeddelande från Almi visar dock undersökningen att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Men även om det innebär en positiv riktning på sikt går det långsamt och den totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar bara marginellt.

När det gäller andelen kvinnor på vd-poster har det skett en liten ökning och ligger på åtta procent. Andelen kvinnor är högre när det gäller nytillkomna vd-poster.

Annons

Sedan 2013 har antalet kvinnor på vd-poster ökat med 31 procent i Jönköpings län.

– Vi ser det som en viktig uppgift att medvetandegöra våra kunder om att jämställdhetsfrågan är viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag, säger Carl Nyström, vd för Almi Jönköping, pressmeddelandet.

Gotland toppar listan

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig stort mellan olika branscher och län. I Jönköpings län är den högst inom vård- och utbildning och tjänsteverksamhet med 64 procent respektive 48 procent kvinnor i styrelserna. Kvinnors styrelserepresentation är lägst i länet inom industri- och tillverkningsföretag och handel, reparation och transport. Där ligger siffran på 27 procent.

Högst andelen kvinnor i styrelser i landet finns på Gotland och högst andel kvinnliga vd:ar finns på Gotland och i Uppsala län.

Andel kvinnor i styrelser i Jönköpings län (%)

Andel företag med minst en kvinna

Rikssnitt 2019: 39

Jönköping 2019: 33

Jönkö..

Andel kvinnor i styrelser i Jönköpings län (%)

Andel företag med minst en kvinna

Rikssnitt 2019: 39

Jönköping 2019: 33

Jönköping 2018: 33

Jönköping 2013: 29

Andel kvinnor i styrelser totalt

Rikssnitt 2019: 19

Jönköping 2019: 15

Jönköping 2018: 15

Jönköping 2013: 13

Andel kvinnor av nytillkomna 2013-19

Rikssnitt 2019: 40

Jönköping 2019: 47

Jönköping 2018:

Jönköping 2013:

Andel vd:ar som är kvinna

Rikssnitt 2019: 13

Jönköping 2019: 8

Jönköping 2018: 7

Jönköping 2013: 6

Andel kvinnor av nya vd 2013-19

Rikssnitt 2019: 29

Jönköping 2019: 31

Jönköping 2018:

Jönköping 2013:

Andel ordföranden

Rikssnitt 2019: 12

Jönköping 2019: 9

Jönköping 2018: -

Jönköping 2013: -

Relaterat: Få senaste nytt med Jnytts app