Under första halvåret 2017 fick Kronofogden in 355 ansökningar om skuldsanering i Jönköpings län, jämfört med 168 stycken under samma period förra året. Det motsvarar en ökning med 111 procent. Den stora ökningen hänger ihop med de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft den 1 november 2016.

I Jönköpings kommun ansökte 149 personer om skuldsanering under det första halvåret 2017 vilket ska jämföras med 68 personer under motsvarande period förra året.

I Mullsjö kommun ansökte 16 personer i år jämfört med 5 förra året medan det i Habo kommun var oförändrat, 4 personer i år och förra året.

Ekonomisk rehabilitering

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är glädjande att fler överskuldsatta nu får den chansen, säger Marie Moberg, teamchef på Kronofogden.

Annons

I landet som helhet kom det in 10 622 ansökningar om skuldsanering, jämfört med 5 024 stycken under första halvåret 2016. Det motsvarar en ökning med 111 procent.

Lagändringen har gjort det enklare att ansöka. Det efterfrågas lite färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att genomgå skuldsaneringen, bland annat två betalningsfria månader per år och en betalningsförmedling som innebär att den skuldsatta betalar en summa per månad till Kronofogden, som sedan sköter fördelningen till de som ska ha betalt. En annan nyhet är att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.

Ökar i alla län

Antalet ansökningar ökar i alla län. Den största ökningen finns i Kronoberg, Värmland och Dalarna. Men ökningen innebär att väntetiderna hos Kronofogden har blivit längre.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att så snabbt som möjligt pröva alla ansökningar. Bland annat har vi förändrat våra arbetssätt och ökat antalet handläggare. Tyvärr har det inte varit tillräckligt och våra kunder får nu vänta allt längre på sina beslut. Många har levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid, och det är angeläget att korta handläggningstiderna, säger Marie Moberg.

Just nu tar det drygt fyra månader innan handläggningen startar och uppemot nio månader innan kunderna kan få ett beslut om skuldsanering beviljas eller inte. Kronofogden gör bedömningen att det inte är möjligt att omfördela mer resurser till skuldsaneringen utan att riskera myndighetens andra verksamheter. Med mer än en dubblering av antalet ansökningar krävs utökade anslag för att säkra rimliga väntetider för de som söker skuldsanering.

• Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna..

• Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

• Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med ansökan om du vill det.

• När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.