Den här veckan kommer många svenskar tillbaka till jobbet efter sin semester - flera av dem på hjul. I en undersökning från försäkringsbolaget If tillfrågades 2 700 personer runt om i Sverige hur de tar sig till jobbet under sommarhalvåret. De allra flesta, 42 procent, uppgav att de tar egen bil, medan resultatet för andelen cykelpendlare uppvisade stora skillnader.

- Hur långa avstånden är påverkar självklart, men vi vet också att de kommuner som verkligen satsar på att öka andelen cyklister får resultat. Om man målmedvetet arbetar för ökad trafiksäkerhet och bygger ordentliga cykelvägar så blir det fler som cyklar, säger Iréne Isaksson Hellman, trafikforskare vid If, i ett pressmeddelande.

16 procent cyklar till jobbet

I Jönköping uppger 16 procent att de cyklar till jobbet under sommarmånaderna, vilket motsvarar rikssnittet. Flest cykelpendlare hittar man i Uppsala län där 29 procent uppger att de cyklar till jobbet under årets varma månader.

Annons

Lägst andel cykelpendlare hittar man i Stockholms län och Västernorrlands län. I Stockholm uppger 10 procent att de cyklar till jobbet, medan Västernorrland uppvisar siffror på 7 procent.

Få väljer kombinationsresor

Få svenskar uppger att de väljer kombinationsresor till jobbet, det vill säga resor där man exempelvis cyklar från hemmet till tåg- eller busstationen.

- Möjlighet till kombinationsresor cykel-kollektivtrafik, inklusive cykelparkering, är en åtgärd som genomförs eller planeras i cykelinfrastrukturen på flera håll, säger Iréne Isaksson Hellman och fortsätter:

- Sannolikt är samhällsnyttan av bättre cykelparkeringar vid just järnvägsstationer särskilt stor. Det finns starkt stöd i forskningen för att cyklingen ökar om det finns tillgång till god cykelparkering

Relaterat: Hur tar du dig till jobbet?